Hoạt động chăm sóc bồn hoa cây cảnh Lớp 2A

Hoạt động chăm sóc bồn hoa cây cảnh Lớp 2A

Để thực hiện tốt kế hoạch của Liên đội nhà trường đề ra, chi đội 2A đã thường xuyên tổ chức cho học sinh trồng, bổ sung và chăm sóc bồn hoa cây cảnh của chi đội phụ trách nhằm ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 213